/themes/plugins/fancybox/css/fancybox.css
Huvudmeny
Mina platser
Huvudmeny
Tjänster
Huvudmeny
Användbar information
Köpa
Sälj
Använda länkar
Behöver du hjälp?
Hej, var vänlig och identifiera dig
  Lägga in en annons
Mina platser
Identifiera dig
Ny på webbplatsen?

Traktor farligt gods/adr begagnade

 195 annonser på traktor farligt gods/adr begagnade

Visning 1 på 10
<<
<
1 2 3 4 5
>>

Huvudsakliga märken för traktor:

DAF, Iveco, Renault, Scania, MAN, Volvo, Mercedes, Freightliner
Vad är ADR? ADR är en förkortning för "Accord for Dangerous Goods by road". På franska talar vi om det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på väg. Denna regulering beslutades den 30 september 1957 i Genève av FN: s ekonomiska kommission. Observera att från och med 1 januari 2021 kommer förkortningen ADR att förbli giltig men utvecklas enligt följande: "Avtal om internationell transport av farligt gods på väg". Syftet med detta avtal är därför att harmonisera hanteringen av farliga material i alla dess aspekter: transport, lagring, förflyttning eller till och med förebyggande av olyckor. Vad är ADR -reglerna? För att uppfylla kraven för transport av farligt material lyfter ADR fram 9 viktiga punkter, uppdelade i två delar. Den första delen sammanför de första sju punkterna: allmänna bestämmelser, klassificering, förteckning över material som anses vara farliga, bestämmelser om användning av förpackningar och tankar, krav som rör konstruktion av förpackningar och slutligen villkoren för transport, lastning och lossning. Den andra bilagan innehåller två punkter: kraven för besättningar och kraven för konstruktion och godkännande av fordon. Vad är det så kallade farliga godset? ADR delar upp farligt material i 9 huvudkategorier (vidare uppdelade i flera underkategorier): Klass 1: explosiva ämnen Klass 2: gas Klass 3: brandfarliga vätskor Klass 4.1: brandfarliga fasta ämnen och självreaktiva ämnen Klass 4.2: ämnen som kan antändas spontant Klass 4.3: vattenreaktiva ämnen Klass 5.1: oxiderande ämnen Klass 5.2: organiska peroxider Klass 6.1: giftiga ämnen Klass 6.2: infektiösa ämnen Klass 7: radioaktiva material Klass 8: frätande ämnen Klass 9: olika material och artiklar som kan skada miljön ADR -skyltning ADR -skylten består av två saker: en tallrik med en numerisk kod som anger produktens farlighet och en etikett med ett piktogram som möjliggör snabb visuell identifiering av produkten. Plattan är orange i färgen och består av två delar: siffran högst upp anger klassen av det farliga materialet, en eller två andra siffror kan följa för att specificera kategorin. Det nedre numret är UN -numret som anger vilken typ av produkt som transporteras. Etiketten är mindre än plattan och visar den fara som det transporterade materialet kan medföra för miljön med hjälp av ett piktogram. Det finns ett tjugotal möjliga etiketter: explosiva produkter, frätande produkter, brandfarliga vätskor eller gaser, giftiga gaser etc. Vilka är medlemmarna i ADR? Sedan 1 januari 2019 är 51 länder parter i detta avtal i alfabetisk ordning: Albanien, Tyskland, Andorra, Österrike, Azerbajdzjan, Vitryssland, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Kroatien, Danmark, Spanien, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Ungern, Irland, Island, Italien, Kazakstan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Marocko, Moldavien, Montenegro, Niger, Norge, Nederländerna, Polen, Portugal, Tjeckien, Rumänien, Förenade Kungariket, Ryssland, San Marino, Serbien, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Tadzjikistan, Tunisien, Turkiet, Ukraina. Hur utbildar man sig till ADR? Alla förare som vill transportera farligt material måste genomgå utbildning. Dess syfte är att göra förare medvetna om alla olyckor eller incidenter som kan inträffa under deras resor. Utbildningen sker på 3 dagar med en blandning av teori och praktik, självständigt arbete och grupparbete. Deltagarna bedöms av ett MCQ på den tredje dagen av utbildningen. Därefter följer leveransen av ett intyg och ett utbildningsbevis (CADR) som vittnar om kandidatens fulla framgång. Observera att certifikatet förblir giltigt i 5 år och sedan måste förnyas. Var ska du spendera din ADR? Hur mycket kostar ADR -utbildning? Det är viktigt att närma sig ett utbildningscenter som är godkänt av staten. Det finns sedan flera typer av träning: i alla fall är det nödvändigt att börja med grundutbildningen för att sedan kvalificera sig för mer specialiserad utbildning.
Europa-Lastbilar.se är en webbplats med annonser för begagnade tunga lastbilar, nya eller skadade

Marknadsplats mellan försäljare och inköpare (köp/försäljning/långtidsuthyrning) på lastbils- och transportmarknaden.


Koncernens övriga webbplatser: